Αρχική > Όροι χρήσης και συναλλαγής

Όροι χρήσης και συναλλαγής

 Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι της εξαντλήσεως των αποθεμάτων και προσφέρονται μονο  στις παραγγελίες που δίδονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ως κάτωθι είναι δεσμευτικοί και ισχύουν για όλες τις αγορές σας από το needone.gr

Κάθε καταναλωτής που κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο needone.gr συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγής που αναγράφονται στα σχετικά πεδία "Πληροφορίες Αποστολής και Επιστροφών" και "Δήλωση Απορρήτου" του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

1. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί τους όρους χρήσης και συναλλαγής και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών για το Needone.gr, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η εταιρία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τον καταναλωτή μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της.

2. Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν λάθη (τυπογραφικά ή άλλα) που γίνονται κατα την καταχώρηση δεδομένων στις ηλεκτρονικές σελίδες.

3. Η εταιρία δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που δημιουργούνται από εκτέλεση ή όχι των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας για κάθε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα needone.gr  ουδεμία εγγύηση δίνει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους καταναλωτές περί της μη επαρκούς διάθεσης τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου, όπως ακριβώς έχουν.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογότυπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ) ανήκουν στην εταιρία. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, είτε η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας.